دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک

ساخت وبلاگ
چکیده : دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک توضیحات : چوبک هنرمندی اش را در خلق داستانهای کوتاه در عرصه... با عنوان : دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک بخوانید :

دانلود کتاب روز اول قبر

دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک

توضیحات : چوبک هنرمندی اش را در خلق داستانهای کوتاه در عرصه ادبیات داستانی به نمایش گذاشت. داستانهایش با درونمایه ای یگانه به صورت موجز و خلاصه وار است که مبین پیچیدگیها و پستی بلندیهای زندگی روزمره در اجتماع و عصرش بوده است. در کل تراوشات اندیشه و تفکر چوبک در باب بعضی از واقعیات محض نظیر مرگ و زندگی در داستانهایش با گفتگوهای شخصیتهای ساختگی اش نمایان می گردد. حال به طور اجمالی به بیان دیدگاه چوبک در باب مرگ و پیامدهای حاصل از آن می پردازیم. در کل چوبک مرگ را در همه افراد چه متمول و چه گدا و فقیر، به سان حاج معتمد در داستان روز اول قبر و چه جهان سلطان در داستان سنگ صبور همه را یکسان می پندارد چراکه غمبارگی و عذاب و رنج توأم با نارضایتی حتی برای حاج معتمد که به مال و مکنت فراوانی رسیده بود نیز وجود دارد. اما از نظر چوبک حاصل مرگ می تواند نوعی عبرت پذیری و دست برداشتن از بسیاری کردارهای نادرست حتی در برهه ای از زمان کوتاه را دربر گیرد. یعنی با یاد مرگ انسان می تواند عاقبت اندیشانه تر به پیرامونش بنگرد و از آن بهره صحیح تری ببرد. مرگ را نشانه و نمونه قاطعی برای عبرت انسانهای طمعکار و رذل می پندارد و رهایی از تعلقات و وابستگیهای پرمشقت دنیوی که پیرامون ما را فراگرفته و گاه توأم با زرق وبرقهای هوس انگیز است. که اگر عاقبت همه ما بدانجا ختم می شود و این امر نیز تا به امروز کاملاً محقق گشته است پس چرا خوب نباشیم و به حقوق یکدیگر تجاوز کنیم.

دانلود کتاب روز اول قبر

دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک

دانلود کتاب روز اول قبر نوشته صادق چوبک

توضیحات : چوبک هنرمندی اش را در خلق داستانهای کوتاه در عرصه ادبیات داستانی به نمایش گذاشت. داستانهایش با درونمایه ای یگانه به صورت موجز و خلاصه وار است که مبین پیچیدگیها و پستی بلندیهای زندگی روزمره در اجتماع و عصرش بوده است. در کل تراوشات اندیشه و تفکر چوبک در باب بعضی از واقعیات محض نظیر مرگ و زندگی در داستانهایش با گفتگوهای شخصیتهای ساختگی اش نمایان می گردد. حال به طور اجمالی به بیان دیدگاه چوبک در باب مرگ و پیامدهای حاصل از آن می پردازیم. در کل چوبک مرگ را در همه افراد چه متمول و چه گدا و فقیر، به سان حاج معتمد در داستان روز اول قبر و چه جهان سلطان در داستان سنگ صبور همه را یکسان می پندارد چراکه غمبارگی و عذاب و رنج توأم با نارضایتی حتی برای حاج معتمد که به مال و مکنت فراوانی رسیده بود نیز وجود دارد. اما از نظر چوبک حاصل مرگ می تواند نوعی عبرت پذیری و دست برداشتن از بسیاری کردارهای نادرست حتی در برهه ای از زمان کوتاه را دربر گیرد. یعنی با یاد مرگ انسان می تواند عاقبت اندیشانه تر به پیرامونش بنگرد و از آن بهره صحیح تری ببرد. مرگ را نشانه و نمونه قاطعی برای عبرت انسانهای طمعکار و رذل می پندارد و رهایی از تعلقات و وابستگیهای پرمشقت دنیوی که پیرامون ما را فراگرفته و گاه توأم با زرق وبرقهای هوس انگیز است. که اگر عاقبت همه ما بدانجا ختم می شود و این امر نیز تا به امروز کاملاً محقق گشته است پس چرا خوب نباشیم و به حقوق یکدیگر تجاوز کنیم.

۩۞۩ ZERO BOOK ۩۞۩...
ما را در سایت ۩۞۩ ZERO BOOK ۩۞۩ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 44 تاريخ : شنبه 9 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:17