دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

ساخت وبلاگ
چکیده : دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸ توضیحات : در سال ١٢٩٠ شمسی قانون اساسی وزارت معارف به تصویب ر... با عنوان : دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸ بخوانید :

دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

توضیحات : در سال ١٢٩٠ شمسی قانون اساسی وزارت معارف به تصویب رسید و تعلیمات عمومی و اجباری جزو وظایف دولت قرار گرفت. نظام آموزشی چهار نوع مدرسه: مکاتب ابتدایی دهکده ، مکاتب ابتدایی بلده ، مدارس متوسطه و مدارس عالیه را شامل بود. بر طبق این قانون همه دستگاه های تعلیم و تربیت دولتی و خصوصی با برنامه یکسان ، زیر نظارت دولت قرار گرفت و دوره تعلیمات ابتدایی شش سال و تعلیمات متوسطه نیز شش سال مقرر شد. بر اساس این قانون دولت به تاسیس دبستان ها و دبیرستان ها در سراسر کشور دست زد و دارالمعلمین (دانشسرای مقدماتی) برای تربیت دبیر تاسیس شد.در سال ١٣٠٠ شمسی قانون شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. مطابق این قانون کلیه امور مدارس شامل سازمان ، برنامه ، امتحانات ، استخدام معلم ، مدت زمان آموزش در سطح کشور یکسان شد و مولفان ملزم شدند که کتاب های درسی را مطابق برنامه ای که از طرف وزارت معارف به آنها ابلاغ می شد تالیف نمایند. در همین برنامه بود که آموزش علوم در ایران از دوره ابتدایی آغاز شد و کتاب هایی نیز برای آموزش علوم نوشته شد.

کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸ . که با خط زیبایی نوشته شده است و دارای داستان ها و پندهای آموزنده است . متاسفانه جلد هم ندارد و کیفیت نقاشی هایش پایین است ولی به هر حال کیفیت متن اش بد نیست و یاد آور دوران پدر بزرگ های ما یا پدربزرگ های پدران ماست .

دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

دانلود کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸

توضیحات : در سال ١٢٩٠ شمسی قانون اساسی وزارت معارف به تصویب رسید و تعلیمات عمومی و اجباری جزو وظایف دولت قرار گرفت. نظام آموزشی چهار نوع مدرسه: مکاتب ابتدایی دهکده ، مکاتب ابتدایی بلده ، مدارس متوسطه و مدارس عالیه را شامل بود. بر طبق این قانون همه دستگاه های تعلیم و تربیت دولتی و خصوصی با برنامه یکسان ، زیر نظارت دولت قرار گرفت و دوره تعلیمات ابتدایی شش سال و تعلیمات متوسطه نیز شش سال مقرر شد. بر اساس این قانون دولت به تاسیس دبستان ها و دبیرستان ها در سراسر کشور دست زد و دارالمعلمین (دانشسرای مقدماتی) برای تربیت دبیر تاسیس شد.در سال ١٣٠٠ شمسی قانون شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. مطابق این قانون کلیه امور مدارس شامل سازمان ، برنامه ، امتحانات ، استخدام معلم ، مدت زمان آموزش در سطح کشور یکسان شد و مولفان ملزم شدند که کتاب های درسی را مطابق برنامه ای که از طرف وزارت معارف به آنها ابلاغ می شد تالیف نمایند. در همین برنامه بود که آموزش علوم در ایران از دوره ابتدایی آغاز شد و کتاب هایی نیز برای آموزش علوم نوشته شد.

کتاب فارسی سوم دبستان سال ۱۳۰۸ . که با خط زیبایی نوشته شده است و دارای داستان ها و پندهای آموزنده است . متاسفانه جلد هم ندارد و کیفیت نقاشی هایش پایین است ولی به هر حال کیفیت متن اش بد نیست و یاد آور دوران پدر بزرگ های ما یا پدربزرگ های پدران ماست .

۩۞۩ ZERO BOOK ۩۞۩...
ما را در سایت ۩۞۩ ZERO BOOK ۩۞۩ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 30 تاريخ : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:39