دانلود کتاب خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانلود کتاب خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)  >> www.ZeroBook.lxb.ir <<  صفربوک

دانلود کتاب خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)

خراسان و ماوراءالنهر در تاریخ ایران و اسلام متن جغرافیای تاریخی شهرهای ایران که دارای شصت و سه بند می باشد lsquo;به احداث شصت و یک شهر و دیار وبناهای گوناگون در ماوراءالنهر خراسان و دیگر نقاط ایران پرداخته است. در اصل متن از یکصد و پانزده شهر بزرگ و کوچک سخن رفته است ولی از سرنوشت و چگونگی ساخته شدن پنجاه و چهار شهر آن اطلاعی در دست نیست . شهر بغداد به عنوان شصت و یکمین شهر توسط خلیفه ابونصر معروف به ابوالدوانیق ساخته شده است . گرد آوری و تدوین نهایی آن شهر به هشتصد سال پس از میلاد مسیح نسبت داده شده است . در این متن شهر سمرقند را کاووس پسر قباد پی افکند و سیاوش پسر کاووس آن را به پایان رساند.در سمرقند هفت پادشاه بودندlsquo;جمشیدlsquo;فریدونlsquo;منوچهرlsquo;کیکاووسlsquo;کیخسروlsquo;لهراسب وگشتاسب . نفرین شده افراسیاب شهر را ویران و آن را بتخانه کرد . در شرق ماوراءالنهر نبت و در جنوب آن خراسان و در غرب آن غور است. ماوراءالنهر از دیرباز به خاطر آبادانی و وفور محصولات lsquo;مراکز تولیدی و تأسیسات اقتصادی پایگاه داد و ستد و مرکز تجارت بوده است . سمرقند lsquo;نخشبlsquo;ویشگردlsquo;خجند و فرغانه از بلاد ماوراء جیحون در خطه خراسان ذکر شده است.

دانلود کتاب خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)  >> www.ZeroBook.lxb.ir <<  صفربوک

دانلود کتاب خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)

خراسان و ماوراءالنهر در تاریخ ایران و اسلام متن جغرافیای تاریخی شهرهای ایران که دارای شصت و سه بند می باشد lsquo;به احداث شصت و یک شهر و دیار وبناهای گوناگون در ماوراءالنهر خراسان و دیگر نقاط ایران پرداخته است. در اصل متن از یکصد و پانزده شهر بزرگ و کوچک سخن رفته است ولی از سرنوشت و چگونگی ساخته شدن پنجاه و چهار شهر آن اطلاعی در دست نیست . شهر بغداد به عنوان شصت و یکمین شهر توسط خلیفه ابونصر معروف به ابوالدوانیق ساخته شده است . گرد آوری و تدوین نهایی آن شهر به هشتصد سال پس از میلاد مسیح نسبت داده شده است . در این متن شهر سمرقند را کاووس پسر قباد پی افکند و سیاوش پسر کاووس آن را به پایان رساند.در سمرقند هفت پادشاه بودندlsquo;جمشیدlsquo;فریدونlsquo;منوچهرlsquo;کیکاووسlsquo;کیخسروlsquo;لهراسب وگشتاسب . نفرین شده افراسیاب شهر را ویران و آن را بتخانه کرد . در شرق ماوراءالنهر نبت و در جنوب آن خراسان و در غرب آن غور است. ماوراءالنهر از دیرباز به خاطر آبادانی و وفور محصولات lsquo;مراکز تولیدی و تأسیسات اقتصادی پایگاه داد و ستد و مرکز تجارت بوده است . سمرقند lsquo;نخشبlsquo;ویشگردlsquo;خجند و فرغانه از بلاد ماوراء جیحون در خطه خراسان ذکر شده است.

...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت: 19:18