دانلود کتاب توفیق (نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانلود کتاب توفیق (نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا)    صفربوک  www.ZeroBook.lxb.ir

دانلود کتاب توفیق (نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا)

کتاب فرهنگ توفیق , نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا. یادبودها و خاطرات را نمی توان
بدونیادآوریآن از یاد برد. یادبودهایی چه شیرین چه تلخ از دوران کودکی و نوجوانی
ما خردسالان و جوانان و پیران دیروز که بر ما چیره شد و همانند شاخه ای در مقابل ضربه
هایی بی دلیل گذر سرنوشت و عمر بر ما گذشت. این دفعه سری از مجلات قدیمی و فکاهی و اجتماعی و
زمانی نه چندان قدیم رابرای شما دوستان آماده کرده ام که امید می رود سودمند واقع شود.

اولین نشریه فکاهی و سیاسی ایران کهدر حدودنیم قرن فعالیت کرد.
مؤسس و صاحب امتیاز و نخستین مدیر آن مرحوم حسین توفیق بوده است...

دانلود کتاب توفیق (نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا)    صفربوک  www.ZeroBook.lxb.ir

دانلود کتاب توفیق (نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا)

کتاب فرهنگ توفیق , نخستین دیکسیونر فکاهی در دنیا. یادبودها و خاطرات را نمی توان بدون یادآوری آن از یاد برد.

یادبودهایی چه شیرین چه تلخ از دوران کودکی و نوجوانی ما خردسالان و جوانان و پیران دیروز که بر ما چیره شد

و همانند شاخه ای در مقابل ضربه هایی بی دلیل گذر سرنوشت و عمر بر ما گذشت.

این دفعه سری از مجلات قدیمی و فکاهی و اجتماعی و زمانی نه چندان قدیم را

برای شما دوستان آماده کرده ام که امید می رود سودمند واقع شود.

اولین نشریه فکاهی و سیاسی ایران که در حدود نیم قرن فعالیت کرد.

مؤسس و صاحب امتیاز و نخستین مدیر آن مرحوم حسین توفیق بوده است...

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت: 14:32